Planter til Ryfast

21. november 2019

Klingsheim Planteskole A/S har levert planter til grøntområdene rundt tunnel-innløpene til «Ryfast-prosjektet», fra 2017 til 2019. I alt er det satt ned omkring 35 000 planter av forskjellige busker, roser, trær, stauder og prydgras. Vi gratulerer Stangeland Maskin A/S sin anleggsgartneravdeling med godt utført arbeid!