Acer platanoides ‘Globosum’

Norsk navn:
Kulelønn
Latinsk navn:
Acer platanoides 'Globosum'
Plantegruppe:
NS 4402 LAUVTRE
Type:
 
Høyde:
5 m
Blomsterfarge:
Gulgrøn
Bladverk:
Grønt
Våre erfaringer:

Kulelønn egner seg både som solitærtre og til planting i større sammenhenger langs veier, parkeringsplasser eller f.eks i rundkjøringer. Treet danner ei tett brei kuleformet krone uten at beskjæring er nødvendig. Kulelønn er «topp-podet» i en bestemt høyde og har derfor en begrenset høydevekst etter høyden på podestedet. Det er vindsterkt og tåler godt bymiljø, trafikkstøv m.m. Etter en viss alder/utvikling blir treet mer svaktvoksende og det blir en fortetting av treets krone.

Lag PDF av denne siden
Blomstringstid:
Jan Feb Mar Apr Mai Jun
Jul Aug Sep Okt Nov Des
Hardførhet:
H1 H2 H3 H4 H5 H6
H7 H8
Høstfarger:
Ja Nei
Lysforhold:
Sol Delvis Skygge Skygge
Beskjæringstidspunkt:
Vår Høst Vinter Sommer
Vekstforhold:
Tåler Dårlig Middels Godt
Tunge jordarter
Tørr sandjord
Kalkholdig jord
Sur jord
Fuktig vokseplass
Vind
Salt