Stauder og prydgras

 

 

  • Nepeta Walkers Low
  • Solhatt
Gode staudesorter for anlegg:

 

Anemone hupehensis ‘September Charm’ – høstanemone

Geranium macrorrhizum ‘Spessart’ – rosestorkenebb

Geranium sanguineum ‘Max Frei’ – blodstorkenebb

Geranium x ‘Rozanne’ – storkenebb ‘Rozanne’

Hemerocallis hybr. – daglilje

Hosta div. arter og kultivarer – breibladlilje

Lythrum salicaria ‘Robert’ – strandkattehale

Nepeta fassenii ‘Walkers Low’ – kattemynte

Waldsteinia ternata – muregull

 

 

Stauder med lang blomstringstid:

Geranium x ‘Rozanne’ – storkenebb ‘Rozanne’

Nepeta fassenii ‘Walkers Low’ – kattemynte

Nepeta Walkers Low

Nepeta Walkers Low

 

 

Stauder til regnbed

Iris Pseudacorus- Sverdlilje

Filipendula Ulmaria- Mjødurt

Lythrum Salicaria- Kattehale

Caltha Palustris- Bekkeblom

Gode prydgras

Miscanthus Sinensis Gracillimus- Silkekinagras

Miscanthus Sinensis Malepartus- Silkekinagras

Miscanthus Sinensis Kleine silberspinne- Silkekinagras

Calamagrostis Acutiflora Karl Foerster- Hagerøyrkvein

Calamagrostis Acutiflora Overdam- Hagerøyrkvein

Leymus Arenarius- Strandrug

Phalaris arundinacea- Strandrøyr (NB:veksten kan i noen tilfeller bli for aggressiv og kan konkurrere med naboplanter)

solhatt og silkekinagras

Echinacea Magnus og Miscanthus Kleine Silberspinne