Vinca minor

Norsk navn:
Gravmyrt
Latinsk navn:
Vinca minor
Plantegruppe:
NS 4405 Stauder
Type:
 
Høyde:
0.3 m
Blomsterfarge:
Blå
Bladverk:
Mørk grønn
Våre erfaringer:

Gravmyrtens største verdi er nok dens dekkevne og vintergrønne bladverk. Regnes først og fremst som en anleggsplante der den brukes for å dekke større plantefelt. Mange hageeiere kjenner også gravmyrtens ivrige vekst og har etter hvert lært hvordan de holdes i sjakk. Det beste vil være å ta hensyn til plantens aktive vekst og spredningstendens ved å planlegge planting der det er naturlige begrensninger. Nedklippet avfall fra disse plantene kastes i godkjent bioavfallsbeholder og ikke i naturen eller i kompost, for å unngå at plantene forviller seg uønsket derfra. Benytter vi disse forholdsreglene kan vi fremdeles ha nytte og glede av gravmyrtens mange fortrinn.Ved eventuell nedsviing fra sol og vindeksponering eller fra salting i løpet av vinteren vil plantene komme med nye skudd og bladverk fra bunnen. Tåler dårlig konstant fuktig rotsone.
Ifølge ny forskrift om fremmede organismer som trådte i kraft 1. januar 2016, er denne sorten søknadspliktig for å kunne brukes. Søknad om tillatelse rettes til Miljødirektoratet på fastsatt skjema. https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/ Det kan være aktuelt å søke om tillatelse der det er naturlige begrensninger der den er tenkt brukt. Dette kan f.eks være plantekasser eller atrium i byrom.

Lag PDF av denne siden
Blomstringstid:
Jan Feb Mar Apr Mai Jun
Jul Aug Sep Okt Nov Des
Hardførhet:
H1 H2 H3 H4 H5 H6
H7 H8
Høstfarger:
Ja Nei
Lysforhold:
Sol Delvis Skygge Skygge
Beskjæringstidspunkt:
Vår Høst Vinter Sommer
Vekstforhold:
Tåler Dårlig Middels Godt
Tunge jordarter
Tørr sandjord
Kalkholdig jord
Sur jord
Fuktig vokseplass
Vind
Salt