Klingsheim Planteskole AS

Om oss:

Klingsheim planteskole AS ligger på Tjelta i Sola kommune i Rogaland.

Vi har kort vei til fraktterminaler for både båt, tog og bil.

Vi er en engros-planteskole og våre kunder er for eksempel anleggsgartnere, kommuner, entrepenører og hagesentere.

Vi er medlem av Eliteplanter Norge som er et utviklingsselskap som jobber med utvalg, produksjon og markedsføring av norskproduserte planter.

Produksjonen i dag:

Egenproduksjonen i dag er hovedsakelig: trær og busker i kar, rhododendron, Pieris, barlind og andre koniferer, samt stauder og prydgras.

Det blir også kjøpt inn halvfabrikata av både busker, trær og stauder som blir pottet opp. Andre varer enn egen produksjon blir kjøpt inn og solgt videre.

Det milde klimaet på Sør-Vestlandet gjør produksjon og lagring av flerårige planter spesielt gunstig både sortiments- og arbeidsmessig. Vi prøver å holde et bredt utvalg av flerårige planter og et godt tilbud av forskjellige størrelser. Gjennom våre kontakter og kollegaer i inn- og utland holder vi oss oppdatert på nye sorter og forbedringer i plantemarkedet.

Vi har lang erfaring med trær, busker, roser, klatreplanter, prydgras og stauder brukt i kystklima og deler gjerne denne med deg som kunde.

Vi påtar oss oppdrag med produksjon av norske planteslag til BREEAM-prosjekter.

NORSKE NATURPLANTER: Økende spørsmål etter lokalt produserte naturplanter gjør at vi i løpet av sesongen 2019 opparbeider oss egne morplantefelt for dette. Vi henter formeringsmateriale fra vår region. Vi kan også produsere planter av materiale fra andre regioner i Norge. På http://norskeplanter.no/ kan du lese mer om dette. 

Vi kan også foreslå plantesamlinger beregnet til såkalte regnbed eller fordrøyningsbed.

Det er avgjørende for oss å kunne levere kvalitet, og vi vil gjøre vårt beste for at du skal få god service.

Bedriften har i dag 8-10 årsverk.

 

Historikk:

Klingsheim Planteskole AS ble grunnlagt av Alf Klingsheim i 1972. De første årene ble produksjonen mest solgt via eget hagesenter. Det ble etter hvert supplert med innkjøpte småplanter. Produksjonen ble gradvis bygget opp. I 1992 ble detalj og engros delt, da datteren Anne Klingsheim overtok hagesenteret. I dag drives planteskolen av Tore Klingsheim som overtok i 2000.

Kontaktinformasjon:

Adresse:
Tjeltaveien158 A, 4054 Tjelta
E-mail:
klingsheim@vestplant.no
Tlf kontor:
51 65 42 90 OBS! -Kun engros.
Fax:
51 65 48 60
NB! Levering kun engros. For salg til privatpersoner e.l. kontakt Hageland Klingsheim: klingsheim@hageland.no telefon 51654502.
  • Eliteplanter Norge