Klingsheim Planteskole AS

Kontaktinformasjon:

Adresse:
Tjeltav. 158, 4054 Tjelta
E-mail:
klingsheim@vestplant.no
Tlf kontor:
51 65 42 90
Fax:
51 65 48 60
NB! Salg til engroskunder, ikke privatkunder.
Om oss:

Klingsheim planteskole AS ligger på Tjelta i Sola kommune i Rogaland. De milde vintrene på Sør-Vestlandet gjør det gunstig både produksjonsmessig og arbeidsmessig.

Produksjonen i dag:

Produksjonen i dag er hovedsakelig: busker i kar, rhododendron, pieris og vintergrønt, spesielt barlind. Det blir også kjøpt inn halvfabrikata som blir pottet opp. Andre varer enn egen produksjon blir kjøpt inn og solgt videre.

Vi leverer: løvtrær, nåletrær, prydbusker, frukttrær, bærbusker, hekkplanter og stauder.

De siste 10 år har etterspørsel etter stauder vært økende. Vi har etterhvert bygget opp en god egenproduksjon av stauder i potter.

Vi legger stor vekt på kvalitet og service.

Bedriften har i dag 8-10 årsverk.

Historikk:

Klingsheim Planteskole AS ble grunnlagt av Alf Klingsheim i 1972. De første årene ble produksjonen mest solgt via eget hagesenter. Det ble etter hvert supplert med innkjøpte småplanter. Produksjonen ble gradvis bygget opp. I 1992 ble detalj og engros delt, da datteren Anne Klingsheim overtok hagesenteret. Sønnen Tore Klingsheim overtok planteskolen i 2000.