FDV STAUDER

 

Se plantelisten for sorter.

De fleste stauder visner ned om vinteren, men noen har også vintergrønne plantedeler.

Planting:           

Ta av potten før planting. De aller fleste planter skal plantes slik at toppen av klumpen er jevnt med jordoverflaten. Dette gjelder også dersom man bruker bark. Planteklumpen skal være helt gjennomvåt ved planting.

Jord:

Det er viktig at jorden er godt nok drenert, samtidig som den kan holde på næring og fuktighet. Dersom man tilfører veksttorv eller kugjødselkompost ved planting, bør dette blandes med jorden på stedet. Jorden bør inneholde minst mulig ugress, og i alle fall ikke rotugress.

Vanning:

Det er viktig å vanne tilstrekkelig, særlig i etableringsfasen. Pass på at vannet kommer helt ned i roten og ikke bare gjør det fuktig i det øverste laget. Det må kun vannes når det er behov for det. For mye vanning kan skade plantene.

Gjødsling:

Man bør gjødsle 3 ganger i sesongen, vår, sommer og sensommer. Bruker man fullgjødsel vil ca 50-60 gram pr m2 passe for de flest sorter i «normal» jord.

Ugress:

Man bør fjerne ugresset regelmessig. Dekkbark el.l kan brukes for å redusere arbeidet. Ugressarbeidet er ekstra krevende i staudefelt, siden de visner ned om vinteren.

Beskjæring:

Sorter som blomstrer tidlig kan klippes litt etter blomstring. Sentblomstrende sorter klippes ned på ettervinteren. Prydgress må ikke skjæres helt ned før om våren. Man må tilpasse beskjæring etter art.

Det er viktig å benytte fagfolk til både planting og skjøtsel.

Trykk her får å skrive ut som PDF