FDV TRÆR

 

Se plantelisten for sorter.

Planting:           

Ta av potten før planting, men la eventuell strie eller nett være på. Ser det stramt ut i toppen kan de løsnes litt etter at planten er plassert i plantehullet. De aller fleste planter skal plantes slik at toppen av klumpen er jevnt med jordoverflaten, men er det ekstra tung jord kan klumpen godt stikke litt over. Dette gjelder også dersom man bruker bark. Da skal toppen av klumpen være jevnt med toppen av barken. Planteklumpen skal være helt gjennomvåt ved planting.

Oppbinding:

Man må bruke oppbinding/forankring de første 2-3 årene. Husk å løsne oppbindingen etter hvert som treet vokser. Etter ca. 3 år kan vanligvis oppbindingen fjernes helt.

Jord:

Det er viktig at jorden er godt nok drenert, samtidig som den kan holde på næring og fuktighet. Dersom man tilfører veksttorv eller kugjødselkompost ved planting, bør dette blandes med jorden på stedet. Jorden bør inneholde minst mulig ugress, og i alle fall ikke rotugress.

Vanning:

Det er viktig å vanne tilstrekkelig, særlig i etableringsfasen. Pass på at vannet kommer helt ned i roten og ikke bare gjør det fuktig i det øverste laget. Det må kun vannes når det er behov for det. For mye vanning kan skade plantene.

Gjødsling:

Man bør gjødsle 3 ganger i sesongen, vår, sommer og sensommer. Bruker man fullgjødsel vil ca 50-60 gram pr m2 passe for de flest sorter i «normal jord».

Ugress:

Man bør fjerne ugresset regelmessig. Dekkbark eller lignende kan brukes for å redusere arbeidet.

Beskjæring:

Man beskjærer etter hvordan man ønsker at planten skal se ut. Ved fjerning av oppbinding, kan det være lurt å beskjære kronen litt, spesielt på vindutsatte steder.

Det er viktig å benytte fagfolk til både planting og skjøtsel.

 

Trykk her får å skrive ut som PDF