Group: Prydgras

Sesleria heufleriana

7. desember 2023

Friskt gress med svartfiolette blomsteraks.

Les mer

Festuca ovina

5. februar 2023

Molinia caerulea

5. februar 2023

Hardført og staselig prydgras som kan brukes i forskjellige sammenhenger og forhold.

Les mer

trives best i full sol og med god drenering på voksestedet. Blomstrer vanligvis fra seinsommer/tidlig høst og utover, men i kalde somre kan blomstene utebli. Godt vind- og værbestandig. Kan brukes som solitærplante men kan også brukes gruppevis i plantninger. God erfaring i vår landsdel men usikkert hvilken hardførhetssone den tilhører.OBS!: Alle Miscanthus artene må […]

Les mer

Carex pendula

8. desember 2021

vintergrønt gress som vokser vilt i Norge. Den forekommer i skog, krattmark, hekker og ved siden av bekker i naturen.    

Les mer

Briza media

8. desember 2021

Gress som vokser vilt i Norge.

Les mer

Strandrøyr ‘Picta’ er et dekorativt gras med sitt hvitstripete bladverk. Graset har stor utholdenhet i plantinger med tøffe forhold og fuktig jordsmonn. Etableringen og veksten av strandrøyr kan i noen tilfeller blir for aggressiv og den må derfor brukes med omtanke! Må ikke plantes der den kan invadere naboplanter, plen eller andre naboer der den […]

Les mer

Hakonechloa macra

6. desember 2018

Hakonegras danner et flott bunndekke i større anlegg. Vokser i skogbunnen ved Hakonefjellet i Japan. Kan også stå solrikt dersom jorda ikke tørker for lett ut.

Les mer

Achnatherum calamagrostis

5. desember 2018

Overhengende sølvhvite aks som beveger seg lett i vinden. Foretrekker en solrik vokseplass med god drenering.   syn: Stipa calamagrostis

Les mer

Leymus arenarius

12. november 2018

Strandrug er som navnet sier en strandplante og den må ha ei mager sandholdig jord som gir god drenering. Kan brukes som prydgras men hører også med blant norske naturplanter.

Les mer