Group: Bregne

Phegopteris connectilis

8. desember 2021

Denne bregna vokser vilt i Norge. Trives best i noe skygge i sur jord som ikke tørker for lett ut. Svært hardfør. Hvis for mye sol – og vindeksponert må en regne med noe mer medtatt bladverk enn ellers.

Les mer

Dryopteris affinis

8. desember 2021

Vokser vilt i norsk natur. Er ganske lik ormtegl, men har litt slankere blad.

Les mer

Dryopteris filix-mas

5. januar 2017

Ormetelg vokser vilt flere steder i Norge. Hardfør i hele landet. Trives best i halvskygge til skygge men kan tåle full sol deler av dagen dersom jorda ikke tørker for lett ut og plantestedet ikke er for vindeksponert. Mye sol- og vindeksponering vil gå ut over bladverk.

Les mer

Athyrium filix-femina

5. januar 2017

Denne bregna vokser også vilt i Norge. Trives best i noe skygge i sur jord som ikke tørker for lett ut. Svært hardfør. Hvis for mye sol – og vindeksponert må en regne med noe mer medtatt bladverk enn ellers.

Les mer

Matteuccia struthiopteris

5. januar 2017

Passer godt under trær og busker, skyggepartier, ved vann. Greinene med sporehusene har utseende som strutsefjær og kan brukes i dekorasjoner. Krypende jordstengler med store opprette traktformede rosetter. Halvskygge – skygge. Næringsrik humusjord som ikke tørker for lett ut. Danner tette bestander som reduserer vedlikehold.

Les mer

Blechnum spicant

5. januar 2017

Vintergrønn lav bregne for skygge eller halvskygge og jord som ikke tørker ut. Selv om denne planten kan vokse i Troms er det likevel vanskelig å definere en eksakt hardførhetssone, da de ellers vil ha større problemer i innlandsklima i Sør-Norge enn kystklima over det meste av landet. Vil kunne kalles hardfør langs hele kysten […]

Les mer